До 200 лв. месечно ще получават безработни, приели да работят на 50 км от дома си

Публикувано на пн, 13 Ное. 2017
606 четения

До 200 лв. месечно ще получават безработни, приели да работят на 50 км далеч от дома си. Нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица стартират от 7 ноември, а средствата ще се отпускат за не повече от 12 месеца. Заявления ще се приемат в Бюрата по труда с искане за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги.
Тази възможност вече имат безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си, за да работят в друго населено място. Новата мярка е регламентирана с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си, поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи да покриват разходите за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им мобилност и ще стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.
Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и особено на тези с професионални умения, отговаря на нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.
Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново