Близо 60 000 жители от област Велико Търново използват ПИК на НАП

Публикувано на вт, 31 окт. 2023
113 четения

Над една четвърт от жителите на Великотърновска област вече имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през тази година са издадени близо 7 000 кода.
Притежателите на ПИК и електронен подпис могат да се възползват от над 160 онлайн услуги, напомнят от териториалната дирекция на НАП. Сред тях са: подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане чрез виртуален ПОС терминал, включително и за местни данъци и такси, подаване на заявления и искания за различни административни услуги, изготвяне на справки за осигурителен доход и за актуално състояние на трудови договори.
Клиентите имат възможността с ПИК да правят справки за контролни производства и за документите, връчени, получени или изпратени във връзка с ревизии и проверки, да подават искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми, да променят данните си за кореспонденция и други.
С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на приходната агенция, но и отделни услуги, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, 60 общини, включително община Велико Търново, и други.
Гражданите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го получат при посещение на офис на Агенцията или да го заявят с обаждане на информационния телефон: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg).
В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново