Безработицата в региона е под средната за страната

Публикувано на пт, 18 Дек. 2020
215 четения

2479 безработни са регистрирани в края на ноември в Дирекция “Бюро по труда” – В. Търново. Те са с 56 по-малко спрямо октомври, а в сравнение със септември – с 200 души по-малко. Увеличението спрямо ноември 2019 г. е с 669 лица.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през ноември са регистрирани нови 422 безработни лица. Освен тях 12 души от групите на търсещите работа – заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрото. Броят на започналите работа безработни е 276, като близо 90 % от тях са устроени в реалната икономика. Други 5 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през ноември.
В сравнение с ноември 2019 г. се отчита ръст на наетите безработни. През ноември 2020 г. най-много са започнали работа в преработващата промишленост – 50 %, следвани от хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности и др.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 210. Най-много са заявените в преработващата промишленост (42 %), търговия (13 %), хотелиерство и ресторантьорство (8,5 %), строителство (5,7%) и хуманно здравеопазване (2.8 %). Най-търсените професии продължават да са монтажници, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, бармани, сервитьори, готвачи, камериери, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство, транспорт и др.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 и 80/20 по ОП “Развитие на човешките ресурси”, са осигурили запазването на 775 работни места от май до края на ноември на територията на община В. Търново, община Елена и община Златарица. По проект “Запази ме”, финансиран чрез ОПРЧР от началото на приема – 30.11., са приети заявления от 110 работодатели за изплащане на компенсации на работници и служители за периода на неплатен отпуск. Заетостта на тези лица ще бъде запазена за период, равен на периода, за който се изплаща компенсацията.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново