Автомагистралата “Русе – Велико Търново” ще преминава западно от старата столица

Публикувано на пн, 27 Ное. 2017
6176 четения

До края на месеца предстои да се проведат 10 срещи в областите Велико Търново и Русе, по време на които да бъде обсъден докладът за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за автомагистралата “Русе – Велико Търново”. На 28 ноември е дискусията в общините Павликени, Горна Оряховица и Велико Търново, а на 29 ноември в Полски Тръмбеш, Ценово и Бяла.
Предвижда се автомагистралата “Русе – Велико Търново” да е с приблизителна дължина 133 км. Началото на проекта е на 3 км източно от съществуващия Дунав мост при гр. Русе, а краят е след гр. Дебелец, по посока на път II-55. В разработените варианти на трасе са проучени възможните технически решения за изграждане на автомагистралата по нов терен извън съществуващия път. Проектът е разделен на три участъка: Русе – Бяла, обход на гр. Бяла и Бяла – Велико Търново.
Вариантите на трасе, които са разработени, са три – комбиниран, син и червен вариант. Най-целесъобразен от екологична, техническа и икономическа гледна точка, според експертите, е комбинираният вариант. Той обобщава останалите варианти и в определени участъци е подобрена геометрията на пътя.
Изграждането на автомагистралата е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява транзитния трафик по коридор № IX и международен път Е-85. С построяването ѝ ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешен трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. АМ “Русе – Велико Търново” ще бъде основна връзка, свързваща втория мост над река Дунав при Русе с гр. Велико Търново, с път I-4 София – Велико Търново – Варна, път I-3 София – Плевен – Русе и бъдещия участък от АМ “Хемус”.
Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, а също и Докладът за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се както на интернет страницата на Агенция “Пътна инфраструктура” – www.api.bg, така и на хартиен носител в администрацията на конкретната община всеки работен ден.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново