89,566 милиона евро чуждестранни инвестиции влязоха в областта

Публикувано на пт, 23 ян. 2015
469 четения

89,566 милиона евро са преките чуждестранни инвестиции, които са влезли в икономиката на Великотърновска област, сочат данните на Териториалното статистическо бюро за 2013 година. Парите, които задграничните инвеститори, са вложили в региона, са се увеличили с 6,3 %. Индустрията привлича най-голям чуждестранен интерес. В отрасъла са вложени 27,464 милиона евро за една година. Търговията, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството заемат второ място и привличат 24,767 млн. евро.
Въпреки спада в строителството, секторът се оказва привлекателен за чуждестранните инвеститори. За една година той отчита ръст на привлечените средства с 40,5 %. С една пета са се увеличили вложенията в търговията, транспорта и хотелиерството. Въпреки че индустрията държи най-голям дял от чуждестранните инвестиции в областта, през годината чуждите предприемачи са оттеглили 15,4 % от парите си.
Велико Търново държи 46,8 % от преките чуждестранни инвестиции, на второ място е Свищов с 19,1 %.
През 2013 година бизнесът е направил разходи за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката, влагайки 397,597 милиона лева, което е ръст с 5,3 на сто. Най-много пари са вложени в сгради, машини и съоръжения в индустрията, където новопридобитите ДМА са за 105,447 млн. лева. Земеделските производители са инвестирали в техника и ферми 98,458 млн. лв. Двата сектора през годината формират общо 51 на сто от общия обем на ДМА в областта. Строителството бележи ръст от 271,5 % в инвестициите за ДМА.
Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново