840 000 лева са предвидени за изграждане, поддръжка и контрол на детските площадки

Публикувано на вт, 9 авг. 2022
144 четения

840 000 лв. са предвидените средства за изграждане, основно обновяване, контрол и поддръжка на площадките на открито на територията на община В. Търново. От местната администрация обявиха обществена поръчка за избор на изпълнител по две обособени позиции. Първата е за изграждане на нови и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито, а втората е за осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра и поддържане на парковата мебел. Участниците могат да подадат оферта само за една от двете обособени позиции, уточняват от Общината. Прогнозната сума е 700 000 лв. без ДДС или 840 000 лв. с ДДС за срок от 24 месеца.
Най-много средства – 500 000 лв. без ДДС, са предвидени за изграждане на нови детски площадки на открито, в това число и тяхното проектиране, както и обновяване на вече съществуващи такива. В обхвата на поръчката попада и гаранционната поддръжка на изградените места за игра.
Изготвен е и списък на детските площадки в общината – 7 от тях са към детски ясли и социални услуги, 22 са в детски градини, а 52 са на открити терени на територията на общината. Спортните и фитнес уредите на открито са разположени на 15 места във В. Търново, такива има и в населените места в общината.
200 000 лв. без ДДС са предвидените средства за извършване на контрол на съществуващите детски площадки, както и осъществяване на поддръжката им при констатация на нередност при упражняване на контрола или по сигнал. Парите също са за срок от две години, считано от датата на подписване на договора. Ако в рамките на този срок бъде достигната максималната стойност по него, то договорът се прекратява предсрочно, уточняват от местната администрация. Изпълнителят следва да извършва постоянен и периодичен контрол на местата за игра.
Крайният срок за подаване на оферти е 5 септември, след което ще бъдат отворени и ценовите оферти по двете обособени позиции на обществената поръчка.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново