8 млн. лв. са влезли в хазната на Горна Оряховица от местни данъци и такси за 2022 година

Публикувано на пт, 13 ян. 2023
123 четения

На близо 8 млн. лв. възлизат приходите в местния бюджет за 2022 г., събрани от отдел “Местни данъци и такси” в Община Г. Оряховица. Спрямо 2021 г. увеличението е близо 234 хил. лв. Най-много са постъпленията от такса битови отпадъци. Размерът им е малко над 3,2 млн. лв. От данъка върху недвижимите имоти приходите са 1 млн. и 86 хил. лв., а от налога върху МПС – 2 млн. и 90 хил. лв. Събираемостта на данъка върху автомобилите се дължи на по-строгия контрол при проверка за задълженията при годишния технически преглед, както и на автоматизирания обмен на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР. Целта на тази административна мярка е да се обхванат допълнително недекларирани в приходната администрация автомобили, уточняват от отдел “Местни данъци и такси”.
От данъка за придобиване на имущество в местния бюджет са събрани малко над 1,117 млн. лв. Приходите от патентния данък и данъка върху таксиметровия превоз на пътници са 62 хил. лв. Постъпленията от туристическия данък са малко над 16 хил. лв. , а от таксата за кучета – 1560 лв. В касите на администрацията са постъпили малко над 50 хил. лв. за услуги, а от глоби по административно-наказателни преписки – 2360 лв.
Вноските от стари задължения за 2022 г. са в размер на 1 млн. и 25 хил. лв.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново