4,5 млн. лв. инвестира “Мегапорт” в модерно оборудване

Публикувано на вт, 13 Авг. 2019
785 четения

4,5 млн. лева инвестира “Мегапорт” ЕООД в модерно енергоефективно оборудване за производството си. Средствата са по проект “МЕГАЕНЕРДЖИ”, съфинансиран по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. При изпълнението му са закупени и въведени в експлоатация енергийно ефективни машини – екструдер с висока производителност и екструдер регранулатор за цеха за рециклиране, както и нова перална линия за рециклиране. Специфичните цели, които си поставя дружеството с изпълнението на проекта, са оползотворяване на отпадната енергия, въвеждане и удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарта ISO 50001. С мащабната инвестиция компанията ще разшири производствения си капацитет, ще постигне значителни енергийни спестявания и ще повиши ефективността при рециклиране на суровина от полимерни отпадъци и отпадна продукция.
“Мегапорт” ЕООД е основана през 1992 г. Основната дейност на дружеството е производство на полимерни фолиа, опаковки и материали. Разполага със заводи и търговски офиси във В. Търново, София, Пловдив, Варна и Бургас. В предприятието в старата столица работят 417 души, което го прави един от най-големите работодатели в региона. “Около 50 % от продукцията ни е за външния пазар, като работим с клиенти от над 25 държави”, заяви Мирослав Ангелов, управител на “Мегапорт” ЕООД. Той допълни, че това е четвъртият проект, реализиран от дружеството.
“Основните проблеми и ограничения пред развитието на компанията са свързани с високата енергийна интензивност на производствените процеси – екструдиране и рециклиране. Част от технологичното оборудване в завода в голяма степен е физически амортизирано и технически остаряло. С изпълнението на проекта компанията въвежда мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността си”, заяви Даниел Събев, ръководител на проекта.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново