279 000 лв. е печалбата на общинските дружества за деветмесечието на годината

Публикувано на пн, 20 Ное. 2023
496 четения

Осем от деветте дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, са реализирали печалба за 9-месечието на годината. Тя е в размер на 444 000 лв. Загуба отчита Комплексният онкологичен център, която е в размер на 165 000 лв. или общият консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през деветмесечието е 279 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 343 000 лв.
Най-голяма печалба е реализирал Центърът за психично здраве – 171 000 лв., следван от „Царевград Търнов“ с 90 000 лв. На трето място е Специализираната белодробна болница „Д-р Трейман“ с 87 000 лв., следвана от Центъра за рехабилитация и спортна медицина с печалба от 62 000 лв.
„Обредни дейности“ отчита положителен резултат от 20 000 лв., а „Организация на движението, паркинги и гаражи“ – 9000 лв. На последно място са Центърът за кожно-венерически заболявания – 3000 лв. и „Инвестстрой-92“ с 2000 лв.
Данните от отчета на търговските дружества предстои да бъде гласуван на заседанието на Великотърновски общински съвет.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново