1919 проекта за развитие на малки стопанства преминават на следващ етап на разглеждане

Публикувано на ср, 20 май 2020
102 четения

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения от втория прием по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., обявена през ИСУН 2020. На последващ етап на разглеждане подлежат 1919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки по критериите за подбор. Тяхната финансова стойност в размер на 28,785 млн. евро покрива до 131 % от бюджета по процедурата. Те подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, както и на техническа и финансова оценка.
По време на прием постъпиха 2459 проекта със заявена финансова помощ от 36,885 млн. евро при бюджет в размер на 22 млн. евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
Проектните предложения бяха оценени и класирани спрямо броя получени точки по критериите за подбор.
Всеки кандидат по подмярката може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия орган на ПРСР точки.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново