1692 предприятия в областта отчитат финансови загуби

Публикувано на нд, 3 Февр. 2019
384 четения

4 805 млн. лв. са реализираните нетни приходи от продажби през 2017 г. във Великотърновска област или с близо 6 % повече спрямо предходната година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро. Най-голям е делът на сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 39 % от общите нетни приходи, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 34 на сто и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с 9 %. Произведената продукция от нефинансовите предприятия в областта е на стойност 3 197 млн. лв., като водеща е преработващата промишленост.

По данни на статистиката нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново през 2017 г. са 10 498. Най-голям относителен дял имат предприятията от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37 %, следвани от „Преработваща промишленост” 9 % и  „Селско, горско и рибно стопанство” – 8 %.

Микропредприятията със заети до 9 дущи са 92 % от предприятията в областта, малките (от 10 до 49 заети) – 7 %, средните (от 50 до 249 заети) са само 1 %, а големите с над 250 заети са едва 0.2 %. Заетите лица в предприятията са 58 560 души, като най-много са в преработващата промишленост.

С най-голям относителен дял на заетите лица са в общините В. Търново, Г. Оряховица и Свищов. Предприятията, приключили 2017 г. с печалба са 7 570, загуба отчитат 1692, а с нулев финансов резултат са 1236. На територията на община В. Търново са извършвали дейност 48 % от работещите предприятия в областта.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново