124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново за 2019 г.

Публикувано на вт, 19 май 2020
405 четения

124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново за 2019 г. Осем от тях са с положителен финансов резултат, като само Комплексният онкологичен център отчита загуба от 402 000 лв. Причината е, че финансовите резултати на медицинските търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на държавата, респективно на Министерството на здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки, по които дружествата имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клиничните пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което неразплатените извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.
Най-голяма печалба за миналата година отчитат “Царевград Търнов” от 63 000 лв. и “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 26 000 лв. С по 13 000 лв. печалба са “Обредни дейности” и Центърът за психично здраве. “Инвестстрой-92” е на плюс с 4000 лв., по 2000 лв. отчитат Центърът за рехабилитация и спортна медицина и Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман”. Резултатът за 2019 г. на Центъра за кожно-венерически заболявания е 1000 лв.
За първото тримесечие на 2020 г. общинските дружества отчитат консолидиран финансов резултат от минус 210 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил положителен и в размер на 41 000 лв. Пет от деветте търговски дружества тази година са реализирали печалба на обща стойност 33 000 лв., а четири приключват с отрицателен резултат. Комплексният онкологичен център отчита загуба от 167 000 лв., “Царевград Търнов” е на минус с 57 000 лв. заради прекъсване на туристическата дейност и анулиране на всички резервации и посещения на туристи. “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчита загуби от 13 000 лв., а “Инвестстрой-92” – 6000 лв. Общият резултат за тримесечието и понесените тежки загуби са пряко свързани с извънредното положение в страната заради коронавируса, отчитат от местната администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново