123 фирми са подали документи по мярката 60/40

Публикувано на нд, 3 май 2020
357 четения

123 заявления за подпомагане по мярката 60/40 за запазване на работните места на работницте и служителите са подадени до 30 април в Дирекция „Бюро по труда“ във В. Търново. Заявленията са за общо 1083 лица, като повечето работодатели са от община В. Търново. Фирмите, разчитащи на държавната помощ са основно от сферата на хотелиерството и ресторантьорството, търговията и обслужването. По-голямата част от тях са по-малки, едва шест от фирмите са подали заявления за по над 50 свои служители. Част от работодателите са кандидатствали освен за подпомагане за месец март и за месец април.

Одобрената мярка 60/40 в подкрепа на работните места предвижда размерът на изплащаните компенсации да бъде 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец на всеки работник или служител, за който се изплащат компенсации.

Приемът на заявления за подпомагане по мярката, одобрена от правителството, продължава. Целта е да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата 60/40. Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/. Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново