12,1 млн. лв. планира за чистота Община В. Търново

Публикувано на вт, 28 Ное. 2023
87 четения

12 100 000 лв. е план-сметката за разходите за чистота на Община В. Търново за 2024 г. Предложеният вариант е качен на сайта на администрацията и от него става ясно, че е изготвен на база отчета за деветмесечието на 2023 г. В него не е заложено увеличение на таксата за битови отпадъци, но предвидените пари за следващата година са с 400 000 лв. повече спрямо сегашната, за която бяха заложени и одобрени 11,7 млн. лв.
Общо 9 000 000 лв. са очакваните приходи от такса битови отпадъци през 2024 г., а останалите 3 100 000 лв. ще бъдат дофинансирани. От местната администрация посочват още, че в защита на обществения интерес се налага приходите от такса “Битови отпадъци” да не възстановяват пълните разходи по дейностите за чистота и услугата ще се дофинансира от други данъчни и неданъчни общински приходи.
За следващата година от планираните разходи за чистота 4 100 000 лв. са за сметосъбиране и сметоизвозване. За нови контейнери за кметствата, кошчета за отпадъци, ремонт и др. са заложени 150 000 лв. Отделно 1 760 000 лв. са заложени за третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци и за други дейности.
Също така 250 000 лв. са предвидени за почистване на нерегламентирани сметища. Отделно 50 000 лв. са за изграждане и експлоатация на площадка за управление на строителните отпадъци.
Най-много средства – 6 240 000 лв., са заложени за поддържане на чистотата на улиците, площадите, алеите и парковете в общината. Средствата са с 380 000 лв. повече спрямо миналогодишните разходи. Общо 1,2 млн. лв. са за снегопочистването на В. Търново и кметствата.
След изтичане на 30-дневния срок, в който гражданите могат да внесат своите предложения, мнения и препоръки в Общината, предложението ще бъде разгледано от постоянните комисии към местния парламент. След това ще бъде гласувано от Великотърновски общински съвет.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново