1,2 милиона лева трябват за ремонт на водопроводите в Горски Долен Тръмбеш

Публикувано на пн, 30 Ное. 2020
192 четения

1,2 млн. лева са необходими за изпълнението на проекта за допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващите водопроводи в село Горски Долен Тръмбеш. За целта Община Г. Оряховица ще търси финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Общината има изработен технически проект, в който е предвидено изграждането на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на селото с питейна вода от язовир “Йовковци”, както и подмяна на част от мрежата. Това е необходимо, тъй като през летните месеци в периоди на засушаване селото изпитва сериозен недостиг на вода за населението. С реализацията на проекта дори при намален дебит на действащите водоизточници ще се осигури нормално обезпечаване с питейна вода на жителите на цялото село. Размерът на необходимите средства предстои да се прецизира с последващите етапи на проектиране.
За изграждане на новия водопровод ще се използва съществуващата тръба за допълнително водоснабдяване на село Върбица от главен водопровод “Стражица”. Трасето му е избрано след разработването на два варианта и на базата на изготвен ПУП – Парцеларен план. Избраният вариант е продиктуван и от стремежа за минимална дължина и преминаването предимно през земеделски пътища и общински имоти в землищата на селата Горски Долен Тръмбеш и Върбица. Предложението за кандидатстване на Общината с проекта пред ПУДООС беше одобрено на заседанието на Общинския съвет миналата седмица.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново