За да се справят с мръсния въздух в Горна Оряховица Общината започва кампания за залесяване

Публикувано на пн, 5 Февр. 2018
71 четения

За да се справи с мръсния въздух в Горна Оряховица, Общината започна мащабна кампания за залесяване. Инициативата е част от плана за действие на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух.
Приоритетно ще бъде извършено компенсаторно залесяване на местата, където са отсечени дървета във връзка със санирането на жилищните блокове. На местата на премахнатите дървета ще бъдат засадени нови. Управителите на етажната собственост на санираните блокове могат да заявят някои от предлаганите видове. Те могат да избират между широколистни дървета – албиция, обикновен явор, шестил, каталпа, източен платан (чинар), едролистна липа, гинко; храсти – златен дъжд, рустифина (шмак) и иглолистни дървета – западна туя, източна туя.
Заявките за избраните видове дръвчета могат да бъдат изпратени на e-mail: pr@g-oryahovica.org или да бъдат заявени в стаи 211 или 310 на Общината до 16.02.2018 г. включително. Засаждането на дръвчетата ще се извърши през март, при подходящи метеорологични условия. То ще бъде направено от работниците на Общинско предприятие “Пътно поддържане, инфраструктура и озеленяване”, след предварителен оглед на местата и съгласно изискванията на общинската наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система. Ангажимент на гражданите, живеещи в блоковете, ще бъде последващата грижа за дръвчетата. През първата година новозасадените дръвчета трябва да се поливат по-активно, уточняват от Общинското предприятие.
В рамките на общинската инициатива за залесяване заявления за дръвчета могат да подават и всички останали граждани, а условията за засаждането са същите.
Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново