Зимният семестър във ВТУ започва присъствено

Публикувано на ср, 15 сеп. 2021
118 четения

Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 г. за студентите след средно образование в редовна форма на обучение да се провеждат присъствено, разпореди със заповед проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Обучаващите се за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” след висше образование (редовна и задочна форма на обучение) ще учат в смесена форма. Те ще трябва да спазват графика на занятията по следната схема: 1/3 присъствено и 2/3 електронно (с отдалечен достъп) чрез използването на интернет платформи, се казва още в заповедта. Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър с електронни средства за обучението на студентите и специализантите съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във ВТУ. Деканите на факултетите и директорите на Филиала във Враца и на Педагогическия колеж в Плевен следва да изготвят допълнителни указания според спецификата на конкретните специалности и да организират информационни срещи със студентите от 1 курс.
Във връзка с присъственото провеждане на учебни занятия ще бъде създадена организация за спазване на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, уверяват от университета.
Веднага след излизането на заповедта студенти изразиха своите притеснения. Някои от тях изказаха предположения, че това няма да е окончателното решение за целия семестър. Други заподозряха желание да бъдат привлечени повече хора за наематели на студентските общежития, след което да се премине към онлайн обучение. Други недоволстваха, че нямат варианти за избор, какъвто бе даден на задочниците. Имаше и такива, които определиха разпоредбите като либерални.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново