Започна обновлението на парка в Михалци

Публикувано на вт, 26 сеп. 2023
91 четения

Тържествено начало на строителните работи за рехабилитация на обществената зелена площ около паметника на загиналите за България беше организирано в павликенското село Михалци. Първа копка на обекта направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на Михалци Петко Петков, изп. директор на фирмата изпълнител инж. Румен Михайлов и изп. директор на МИГ “Павликени – Полски Тръмбеш” Юлиян Вълчев.
Обектът е част от цялостния проект “Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Стамболово и с. Михалци, община Павликени”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Подкрепа за местно развитие по LEADER, по процедура на Местна инициативна група “Павликени – Полски Тръмбеш”, мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.2. “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Строително-монтажните работи за рехабилитация на зелената площ в Михалци са на стойност 50 493,68 лв. с ДДС, като от тях 28 792,29 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането от бюджета на Община Павликени е 21 701,39 лв. Средствата за реализиране на целия проект с обекти в двете села възлизат на 182 581 лв. с ДДС.
С тези средства ще бъде изцяло ремонтирано пространството около Паметника на загиналите за родината в Михалци. Мястото ще стане отново притегателен център за жителите на селото, а в него ще бъдат изградени нови алеи с пейки за отдих. Декоративното озеленяване ще бъде допълнено с нови иглолистни и широколистни дървета и цъфтящи храсти.
Още през следващата година в съседство ще бъде изграден детски кът, допълни кметът.
“Предлагахме различни варианти за обновяването на околното пространство и почистването на паметника. Изцяло заслугата за проекта е на кмета на общината. Нашите герои заслужават това обновление на паметника”, каза кметът на Михалци Петко Петков.
За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма “Пътни строежи – В. Търново” ЕАД с изпълнителни директори инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.
Срокът за изпълнение на строителството е 60 календарни дни.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново