За първи път във ВТУ се проведоха онлайн защити на дипломни работи

Публикувано на вт, 5 май 2020
94 четения

За първи път във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” бе организирано провеждането на онлайн защити на дипломни работи. Процедурата е била приложена спрямо специализанти към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКСП). Пред двете изпитни комисии те са представили успешно резултатите от своите едногодишни професионално-педагогически изследвания, свързани с придобиването на трета професионална квалификационна степен, информираха от ВТУ.
Защитите на дипломните работи са реализирани чрез видeоконферентна връзка при използване на MTSeams за създаване на виртуална класна (учебна) стая, в съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във ВТУ.
“При двете онлайн защити на дипломните работи бе поставено началото на нова съвременна форма на оценяване във ВТУ. С помощта на видeоконферентната връзка, осъществена със съдействието на Център за дистанционно обучение, беше осигурено и споделено виртуално пространство за успешна съвместна работа от страна на специализанти, комисия, научни ръководители, рецензенти и колеги”, споделиха от Великотърновския университет.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново