Юристи от целия свят идват на конференция във ВТУ

Публикувано на пт, 9 Ное. 2018
351 четения

Международна научна конференция на тема “Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз”ще се проведе на 9 и 10 ноември в залите на Институт “Конфуций” във ВТУ. Конференцията е организирана от Юридическия факултет на университета, в сътрудничество с Историческия, Философския и Стопанския факултети. Участие във форума ще вземат повече от 50 души – магистрати, адвокати, учени, медиатори и изследователи на темите, посветени на споровете и средствата за разрешаването им. Доклади ще изнесат гости от САЩ, Русия, Литва, Гана и др.
Алтернативните средства за уреждане на спорове добиват все по-голяма популярност в целия свят. В САЩ и ЕС арбитражът и медиацията са заели своето място като по-достъпна и спестяваща време и пари възможност за хората и търговските дружества да уредят споровете си без намесата на държавното правосъдие. За пръв път Великотърновският университет е домакин на форум от такъв мащаб, посветен на тези изключително актуални въпроси. Готвените изменения в действащия Закон за медиацията и в Гражданския процесуален кодекс, както и обсъжданата идея за въвеждане на медиацията в наказателния процес, подчертават значимостта на темата. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник.
Конференцията се провежда като част от двугодишен проект на ВТУ, финансиран от Фонд “Научни изследвания” по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново