Язовир “Йовковци” е пълен на 80 %

Публикувано на ср, 20 май 2020
1694 четения

Над 74 млн. куб. м е наличната вода в язовир “Йовковци” при общ обем над 92 млн. куб. м, тоест количеството е над 80 %. Това показват данните на Министерство на околната среда и водите относно наличните обеми на водоемите в страната. Вторият язовир – “Александър Стамболийски”, част от който попада на територията на Великотърновска област, разполага с над 163 млн. куб. м вода при обем от 205 млн. куб. м.
Във връзка с прогнозата на НИМХ за очаквани интензивни валежи през следващите дни по разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров басейновите дирекции са изпратили предупреждение до областните управители и кметовете на населени места. В писмата е посочено да бъдат предприети спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла и за защита и уведомяване на населението за възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите. В рамките на своите компетентности кметовете и областните управители е необходимо да предприемат дейности за осигуряване на безпрепятствено провеждане на високите води и недопускане на наводнения на прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и на елементи от техническата инфраструктура.
Весела БАЙЧЕВА, сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново