ВТУ, училище в Златарица и родители работят по общ проект

Публикувано на пн, 16 ян. 2023
302 четения

Преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ започнаха работа по проект „Подготвени учители – активни родители – успяващи ученици“ с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Той е на стойност 26 615 лв. и е свързан с реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт.
Дейностите по проекта ще се проведат в рамките на 7 месеца – от декември 2022 г. до юни 2023 г. Проектното предложение предвижда пряка работа с 15 учители от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Златарица, работещи в подготвителна група, в начален етап, прогимназиален етап и гимназиална степен, 30 родители от Златарица и 15 студенти-доброволци от ВТУ, които се обучават в различни педагогически специалности, степени и форми на обучение.
Целта на проекта е подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности. Той е продължение и надграждане, с цел постигане на устойчивост, по реализирания вече проект “Активни родители – успяващи деца и ученици”. Значимостта му се изразява в различния подход при педагогическите взаимодействия и стремежа училището да “отиде” при семейството и общността, да се доближи до родителите чрез интерактивни методи на комуникация – изнесени родителски срещи, неформални срещи, тематично ориентирани към професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците, съвместни прояви за отбелязване на празници и тържества.
Николай ВЕНКОВ
сн. личен архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново