Водещи учени от десет държави дойдоха за конференция на ЮНЕСКО във В. Търново

Публикувано на вт, 29 Сеп. 2015
222 четения

80 водещи учени от 10 държави участват в международна конференция, посветена на цифровото представяне и опазване на културното и научно наследство. Форумът се провежда за пета поредна година във Велико Търново под патронажа на ЮНЕСКО и беше открит вчера в музей “Възраждане и Учредително събрание”. В следващите два дена експертите ще представят над 45 научни доклада за иновации, проекти, научни и научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство.
Форумът покрива две от приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания – културно-историческото наследство и информационни и комуникационни технологии, обясни проф. дмн Петър Станчев от Института по математика и информатика при БАН, който е и съпредседател на програмния комитет на конференцията. Основен фокус е и осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Специално внимание ще бъде обърнато на цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск.
В конференцията участват представители на българските архиви, музеи, библиотеки, университетски преподаватели и учени от различните звена на БАН. Културните институции от чужбина са с богат опит и иновации в областта на цифровизацията на културното наследство. Специално за събитието у нас пристигат изследователи от Италия, Израел, Испания, Китай, Унгария, Австрия, Литва, Чехия, Русия, Сърбия, Хърватия, Украйна и др.
Престижният форум в старата столица се организира от Института при БАН заедно с Общината, Регионалния исторически музей, Регионална библиотека “П. Р. Славейков” и Великотърновския университет. В програмата са включени два съпътстващи семинара – “Отворен достъп до научни публикации и данни” и “Иновации и култура – регионални проблеми и решения”. В рамките на второто обучение търновската библиотека ще представи своя мащабен проект за създаването на дигитален архив на културното наследство, в който участват повече от десет културни институции от Централна и Северна България. Наши партньори са и колегите от публичната библиотека в румънския град Брашов, които вече имат опит в дигитализирането на своя библиотечен фонд, поясни зам.-директорът на търновската библиотека д-р Калина Иванова, която оглавява организационния комитет на конференцията.
Благодарение на проект “Дигитална културна съкровищница – Север” в “П. Р. Славейков” ще бъде създаден фонд с пълни текстови данни за културното и историческо наследство в региона, а до него ще имат достъп потребители от цяла Европа. За целта ще бъдат дигитализирани всички ръкописи, старопечатни книги, възрожденска периодика и местни периодични издания. Част от електронния фонд ще стане и богатият архив на Дирекция “Култура и туризъм” при Община Велико Търново.
Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново