ВАС не разгледа жалбата срещу Общото събрание на ВТУ

Публикувано на пн, 19 Авг. 2019
677 четения

Върховният административен съд остави в сила решението на Административния съд във Велико Търново, с което е оставена без разглеждане жалбата на проф. Пламен Легкоступ и доц. Б. Георгиев срещу решенията на Общото събрание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” от 20 май тази година. Те са свързани с избор на Комисия за провеждане на изборите, определяне числеността на Академичния съвет, отчети на ректора и на Контролния съвет за мандатния период 2015-2019 г., избори на Контролен съвет, на ректор и на Академичен съвет за периода 2019-2023 г.
Оставено без уважение е искането на двамата преподаватели за спиране на допуснатото с решението от 20.05.2019 г. на Общото събрание на ВТУ предварително изпълнение на решението в частта по т. 2 – избор на председател и на зам.-председател на Общото събрание. С втората частна жалба от същите лица, чрез същия процесуален представител се обжалва това определение и в тази му част. Общото събрание на вуза чрез своя представител проф. Антоанета Анчева оспорва жалбата чрез представено по делото писмено възражение.
Според Върховния административен съд частните жалби са подадени в срок, но разгледани по същество са неоснователни. За да постанови обжалваното определение, Административният съд във В. Търново е приел, че решението за избор на Комисия за провеждане на изборите и определяне числеността на Академичния съвет има характер на подготвителен акт и не подлежи на самостоятелно оспорване. Затова жалбата, с която е сезиран в тази ѝ част, е недопустима.
Решението за отчетите на ректора и на Контролния съвет е индивидуален административен акт, но засяга непосредствено единствено съставилите отчетите лица, и то в хипотезата на отказ за приемането им. Жалбоподателите не са адресати на актовете, понеже не са били ректор или член на Контролния орган през посочения мандатен период, а и решението в тези части са положителни, понеже отчетите са приети, съответно липсва правен интерес от оспорване.
По отношение на решението за проведените избори за ново ръководство на ВТУ съдът приема, че лицата не са сред кандидатите за тези органи и постове, поради което за тях липсва правен интерес от оспорването им.
Административният съд приема, че искането за спиране на изпълнението на решението на Общото събрание на ВТУ по т. 2 е допустимо, но неоснователно.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново