В. Търново домакинства форум за социалните услуги

Публикувано на пн, 15 май 2023
326 четения

В. Търново беше домакин на заседанието на Постоянната комисия по социални дейности към Националното сдружение на общините в Република България. Във форума се включи и зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска-Жекова. Целта на двудневното заседание бе повишаване качеството на социалните услуги.
„Най-сериозното предизвикателство тази година е изработването на националната карта на социалните услуги. Това е изключително сериозен ангажимент и гарантирам, че ще продължим да вървим ръка за ръка, за да въведем всички законодателни промени. Тясното сътрудничество ни дава възможност да намерим по-добрите решения, защото общините сте реалните доставчици на социални услуги“, заяви зам.-министърът Надя Клисурска-Жекова. Тя определи трите важни задачи в социалната сфера за тази година – разработване на новите стандарти за качество, които трябва да бъдат адаптирани за всички услуги, провеждане на обученията на над 1800 специалисти от социалните услуги за прилагане на Наредбата за качеството на социалните услуги, въвеждането на интегрираната информационна система по Закона за социалните услуги (ЗСУ), която ще обслужва целия процес по тяхното планиране и предоставяне.
Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община В. Търново и съпредседател на комисията към НСОРБ, обобщи основното предизвикателство, а именно поставянето на детето и на неговите интереси в центъра на грижите. „Все още липсва същинската координация, има бариери да се работи в интегрираност в името на детето. Трудните случаи с множество специфични потребности продължават да се прехвърлят от училище в училище, от градина на градина. Понякога с едно дете работят психолози от различните системи, всеки поотделно, на парче. Трябва всеки в рамките на своите възможности и компетенции, но координирано да работи за изпълнение на Европейската гаранция на детето. Имаме изградени услуги, има алгоритми за взаимодействие, но не се получава. Там където има резултати, те са резултат на лични контакти“, посочи Росица Димитрова.
По време на форума беше обсъдена Националната карта на социалните услуги, която трябва да бъде приета до 12 месеца след публикуване на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд, т.е. до края на 2023 г. Ако бъде спазен срокът за приемане на картата, новите стандарти трябва да влязат в сила от 2024 г. Втората възможност е, ако картата не се приеме до 31 декември, новите стандарти ще се въведат от 2025 г.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново