В НВУ започна конференция “Логистиката и обществените системи”

Публикувано на пт, 17 мар. 2023
90 четения

Международна научна конференция “Логистиката и обществените системи” започна в НВУ “Васил Левски”. “Светът се променя с невероятни темпове и логистиката е първата област, в която тези промени се усещат. Логистиката безспорно се доказа и утвърди като научно направление и успешна управленска практика с голямо значение за всяка една организация и общество като цяло. Изпълнявайки своята основна задача за доставка на точния продукт в точното време и място, на точния клиент, в точното количество и качество, при минимални разходи, логистиката създава условия за ефективно изпълнение на поставените цели”, заяви при откриването зам.-началникът на НВУ полк. Георги Крайнов и допълни, че очертаването на съвременните аспекти в развитието на логистиката в България през последните години в дълбочина и детайлност е сложна задача, свързана с мащабни проучвания и обстойни анализи. Във връзка с това е необходимо да бъдат идентифицирани ключовите предизвикателства и да бъдат очертани проблемите на развитието на логистиката като управленска дейност и като специфика на обучение.
Преди да започне представянето на пленарните доклади, подп. доц. д-р Николай Стефанов, който е ръководител на катедра “Логистика на сигурността” в НВУ, и проф. д.н. Ваня Банабакова, преподавател в катедрата, получиха плакети на Стопанската академия “Д. А. Ценов”. Плакетите бяха връчени от началника на катедра “Финанси и кредит” и проф. д-р Стоян Проданов, декана на факултет “Финанси” проф. д-р Андрей Захариев.
95 преподаватели, докторанти и експерти в областта ще представят 113 доклада в рамките на два дни. Сред участниците има представители на Националния военен университет, Военна академия “Г. С. Раковски”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Стопанската академия “Д. А. Ценов” в Свищов, СУ “Св. Климент Охридски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Висшето училище по телекомуникации и пощи, Свободния университет “Черноризец Храбър”, Техническия университет и Медицинския университет “Параскев Стоянов” във Варна, УНСС, Висшето училище по сигурност и отбрана в Пловдив, както и участници от Чехия, Сърбия и Полша.
В три секции са разпределени докладите – “Бизнес логистика”, “Социална логистика” и “Военна логистика”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново