Увеличават стимулите за учители от Павликени

Публикувано на пт, 17 Апр. 2015
1070 четения

Допълнителни възнаграждения се предвиждат за редица категории учители от община Павликени съгласно наскоро подписания нов Колективен трудов договор, съобщават от общинската администрация. До него се стигна след инициирано обсъждане на желанията на работещите в сектор Образование. В по-голямата си част исканията на синдикатите са  взети под внимание. По-добрите условия, постигнати чрез договарянето, ще са валидни за всички учебни заведения на територията на общината, независимо дали са общински, или държавни. Колективният трудов договор подписаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, председателят на работодателската организация Шенай Нуриев и председателят на Общинския координационен съвет на СБУ Нели Славчева.
По 20 лева добавка към заплатата ще получават учителите в детските градини, които работят с деца със специални образователни потребности. Увеличени са минималните размери за лична квалификация. За първа ПКС средствата вече са 80 лв., за втора ПКС – 60 лв., за трета ПКС – 40 лв., за четвърта ПКС – 2 лв. и за пета – 15. Общината и работодателите ще изплащат транспортните разноски на пътуващите учители, членове на синдикатите или присъединили се в размер на не по-малко от 85 на сто от стойността на абонаментните карти или билетите.Прието е и старши учителите с образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” да получават 95 % от заплатата за длъжността “старши учител”. За работно облекло учителите ще получават до 350 лв., а помощният персонал до 250 лв.
Нашият колективен трудов договор има за цел да отрази специфичните проблеми на общинското образование, стъпвайки на отрасловия КТД и нормативната уредба в системата на народната просвета – уточни началникът на отдел “Хуманитарни дейности” при Община Павликени Катя Димитрова. Тя поясни, че продължителността на договора е две години.
Елка СПАСОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново