Учредиха Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“

Публикувано на сб, 19 мар. 2022
765 четения

Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“ създадоха 26 общественици в Музей „Възраждане и Учредително събрание“ в старопрестолния град. Неговата цел ще е званието „историческа и духовна столица“ да бъде превърнато в статут, чрез формиране на юридическа база за развитието на В. Търново.

Първата задача на сдружението е изработване на специален статут на В. Търново. Заедно с него веднага трябва да започне и работата по стратегия за развитието на историческата и духовна столица на България. За целта трябва да се включат всички институции и организации, свързани с културните индустрии, туризма и с историческото наследство, както и обществеността, като вратите ще са отворени за всички желаещи да участват. Полезно би било да се направи интернет портал с форум за събиране и коментиране на идеи и инициативи, като след определен период от време те се систематизират и се организира Национална кръгла маса с международно участие, която да излезе с конкретни предложения. По примера на създадения през 1966 г. Общонароден комитет за развитието на Велико Търново, може да се създаде Национален комитет за развитие на историческата и духовна столица, в който да се включат хора с отношение към града и културата, знакови, авторитетни и влиятелни личности, които да съдействат всеки в своята област. Проектът е отворен и към него може да се присъедини всеки, който желае да помогне в начинанието, посочиха създателите на сдружението.

Идеята В. Търново да стане историческа и духовна столица на България е от 2019 г., като предложението е на група интелектуалци. Според тях градът заслужава това звание, защото в него има близо 700 недвижими културни ценности, археологически резервати, средновековни крепости, музейни обекти и църкви и всяка година се случват над 500 културни събития. В. Търново има също така запазени духовни традиции, невероятна архитектура, местоположение и развита образователна база. В навечерието на 140-та годишнина от подписването на Търновската конституция предложението е внесено в Народното събрание и впоследствие одобрено. Три години по-късно интелектуалците отново се обединяват, за да доведат начинанието си до край. Очакванията им са чрез сравнително малки инвестиции да бъдат постигнати големи резултати.

Основният проблем пред реализирането на потенциала на В. Търново е неговото огромно богатство. Голямото количество ценни паметници на културата, концентрирани на сравнително малка площ в една неголяма по население община означава голяма диспропорция и невъзможност на Общината със собствени сили да осигурява пълноценното проучване, консервация и реставрация на обектите и най-важното – да инвестира в тяхното социализиране, в разработването и включването им в културните индустрии и в туристическите продукти при сега действащите условия.

За председател на сдружението бе избран адвокат Йордан Цветанов, негов заместник е Станислав Стоянов, а секретар на новоучредената структура е Мила Милчева. Членове на Управителния съвет са д-р Иван Църов и доц. Искра Мандова.

Гости на събитието бяха конституционният съдия чл.-кор. проф. Атанас Семов, ректорът на Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов, заместник-областният управител доц. д-р Соня Будева, директорът на Регионална народна библиотека „П.Р Славейков“ доц. Калина Иванова, председателят на Съюза на учените във Велико Търново проф. Петко Петков и др.

„Три седмици ни делят от навършването на три години от деня, в който в тази абсида председателят на Народното събрание връчи на кмета на града решението на Парламента за обявяването на В. Търново за историческа и духовна столица на България“, припомни председателят на Управителния съвет на сдружението адвокат Йордан Цветанов. Това се случи на 15 април. Вносител на предложението в Народното събрание е Станислав Стоянов, зам.-председател на Управителния съвет на новоучреденото сдружение.

„На Велико Търново му подхожда да изпълнява такава възродителска роля.  България има нужда Търново да е Велико”, заяви в словото си специалният гост на събитието – конституционният съдия член-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов. „Чест и слава за Търново, пътят ще е трънлив, дано Господ ни помага“, благослови начинанието Великотърновският митрополит Григорий. Събитието беше съпроводено от музикални изпълнения на певци от МДТ „Константин Кисимов“, а вечерта Царевец светна във виолетово в чест на новоучреденото сдружение.

Николай ВЕНКОВ

сн. Бранимир БОНЕВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново