Учители от СУ „В. Благоева“ посетиха Алкала де Енарес

Публикувано на вт, 16 Апр. 2019
498 четения

Трима учители от СУ „Вела Благоева“ във В. Търново посетиха град Алкала де Енарес в Испания. Визитата им е по проект „Развитие на умения за сътрудничество между учителите в професионално учебните общности и подобряване на капацитета им за прилагане на Проектно базирано обучение и внедряване на нови дигитални инструменти в преподаването, ученето и оценяването“. Той се финансира по Програма „Еразъм +“ на ЕС, като училището получи 24 440 евро за реализиране на 10 мобилности на учители в Испания, Италия и Шотландия. Посещението на педагозите бе първото, реализирано по проекта, който ще продължи 14 месеца и ще приключи в началото на 2020 г. Педагозите се завърнаха от курса „Креативност в преподаването и ученето чрез използване на ИКТ: Дигиталната класна стая“ със сертификати за придобити нови умения за работа с Web 2.0 инструменти за колаборативно учене, като Edmodo, Padlet, Blogger и много други. Всеки участник имаше проектно задание да създаде блог или Едмодо класна стая, което даде възможност за споделяне на практики от Полша, Германия, Гърция, Швеция, Германия, Румъния, Литва и България.

Обучаваща организация „Сервантес трейниг“ предостави подкрепа на участниците по време на курса както и възможност за социални контакти, опознаване на културните традиции, посещение в родната къща на Сервантес и др. Участници имаха възможност за учене в групи, което улесни контактите между тях и породи идеи за бъдещо сътрудничество и по други програми за училищни партньорства.
Анелия Костадинова – учител по испански език, Милена Трендафилова – учител в начален етап и Розалия Димкова – учител по биология вече разполагат с нови дигитални инструменти, с които да направят преподаването и ученето по-привлекателно и ефективно. Предстои подробно представяне на резултатите от обучението им и организиране на работилници за използване на Web 2.0 технологии в преподаването и ученето.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново