Ученици от ПГЖПТ “Н. Вапцаров” ще получават стипендии от БДЖ

Публикувано на ср, 7 Дек. 2022
120 четения

Ученици от ПГЖПТ “Н. Вапцаров” в Г. Оряховица от специалност “Локомотиви и вагони” сключиха договори за стипендия с “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Според договора, обучаващите се ще получават стипендия от 8 до 10 клас в размер на 60 лв. на месец, при среден успех от 4,00 до 5,49, постигнат през предходния учебен срок, или 100 лв. на месец при среден успех от 5,50 до 6,00. Стипендиите от 11 до 12 клас са в размер на 150 лв. на месец при среден успех от 4,00 до 5,49, постигнат през предходния учебен срок, или 170 лв. на месец при среден успех от 5,50 до 6,00. След завършване на обучението си учениците ще бъдат назначени на работа на подходяща длъжност, според придобитата квалификация за срок от 3 години.
Договорите бяха връчени в присъствието на Ангел Дойчев – началник “Човешки ресурси” на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, инж. Иван Чолаков – директор на гимназията, и инж. Гичка Пандъкова – учител-методик.
Стипендиантската програма на БДЖ стимулира в учениците стремеж към овладяване на професионални знания и умения, недопускане на отсъствия по неуважителни причини и дава възможност за положителна промяна на нагласите у младите хора към професионалното образование и им очертава реални възможности за реализация в сферата на железопътния транспорт.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново