Тома Белев: Решаването на екологичните проблеми изисква от гражданите задълбочаване в темата, търпение и инат

Публикувано на пт, 24 сеп. 2021
96 четения

В неделя (26.09) жителите на Велико Търново и околните места могат да се включат в безплатно обучение „Застъпници за природата“. Срещата ще се проведе от 13 до 17 ч. в Залата на бул. “България” 29. Обучението се организира от Асоциация на парковете в България (АПБ) и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, а лекторите са Андрей Ковачев, Петко Цветков, Симеон Арангелов и Тома Белев.

Експертът Тома Белев отговаря на въпроси, свързани с повишаване на гражданското участие в опазването на природата в България. Той има дългогодишен опит в управлението и развитието на защитените територии и защитени зони в страната. Активно работи за подобряването на законите, имащи отношение към околната среда като закон за горите, за защитените територии, за биологичното разнообразие и др. В периода 1999 – 2012 е директор на природен парк „Витоша“. От 2003 досега е Председател на УС Асоциацията на парковете в България.

– Разкажете ни повече за темата, на която сте лектор в обучението.

– Аз разяснявам въпросите, свързани с устройство на територията и връзките с околната среда. Доста обширна тема, за представянето на която ми помага опитът ми като общински съветник в Столична община. Участвам и в практичната част на обученията, когато участниците споделят конкретни местни проблеми, а ние с колегите разясняваме подхода ни за работа при такъв казус.

Андрей Ковачев от СДП БАЛКАНИ разглежда процеса на оценяване на въздействието на дадено инвестиционно намерение върху околната среда и възможностите за участие в различните етапи. Петко Цветков (СДП БАЛКАНИ) разяснява как референдумът и подписката са полезни в нашите каузи. Специално внимание отделяме на събирането на информация и воденето на гражданска кампания.

– А кои са темите, които предизвикват най-голям интерес от страна на публиката?

– Проблемите, които се представят, са близки и отразяват както интересите и вижданията на градския човек, така и темите, в които законодателството или неговото прилагане е слабо и не гарантира информиране и участие на гражданите. Примерите, които мога да дам, са градско озеленяване (паркове и улични дървета), отпадъци и незаконни сметища, изсичане на гори.

– Кои са, според Вас, най-успешните форми на гражданско участие от Вашата практика?

– Няма една-единствена успешна форма, защото проблемите са различни и изискват различни решения. От кампании за промяна на законодателството (например създаване на плажовете за природосъобразен туризъм), през местни референдуми (Трън и Горна Малина срещу добив на полезни изкопаеми в близост до населени места) до съвместни дейности с органите на изпълнителната власт (обявяване на над 100 хиляди хектара стари гори за гори във фаза на старост и спиране на сечите в тях). Много успешни методи са и воденето на административни и съдебни дела срещу решения на органите на държавната или местна власт, където има множество успешни примери.

Понякога даже повдигането на завесата и „разшумяването на темата” е достатъчно. Например:

  • опитите на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и една фирма да разрешат изгарянето на опасни пестициди в Девня;
  • опитът на патриотите в 44-то Народно събрание да разрешат изсичането на горите в земеделските земи (10% от всички гори) само с разрешение на кмета на селото
  • опитът да се разреши използването на отровни примамки в горите.

Всички тези опасности бяха спрени само заради осветяването им в рамките на нашата дейност.

– А какво обезсърчава хората в този процес?

– Най-често органите на властта се опитват да заблудят гражданите, че нищо не могат да предприемат по представения проблем, че проблемът произлиза от нормативен документ или информацията, която се търси, не е публична. Затова е необходимо гражданите да четат и да се задълбочат в темата, която ги интересува. При първите стъпки за активно участие гражданите често се сблъскват с неуспехи, което е логично и масово, защото малко проблеми се решават просто с един сигнал до институциите. Затова се опитваме да създаваме ясната представа, че няма много нерешими проблеми,  но всеки от тях изисква известна доза упоритост и даже инат. 

– Запознати ли сте с екологичните проблеми в област Велико Търново?

– Знаем за застрояването на горите около границите на града, както и за замърсяването на въздуха. Отделно сме се занимавали с проблема на заменките на държавни гори също по границата на регулацията на Велико Търново. Особено интересен е съвсем пресният случай с инвестиционното предложение за изграждане на кариера в землището на с. Самоводене. В тази ситуация гражданите имат какво да предприемат и се надявам да я обсъдим в рамките на обучението. Очакваме активно включване и от местните хора в село Леденик, които търсят решение от отговорните институции за съществуващото сметище и планираната площадка за третиране на строителни отпадъци в тяхното землище.

– Какво според вас може да се направи, за да се насърчи гражданското участие в областта на природозащитата?

– Всъщност за нас е важно във всички процеси на вземане на решения да се насърчава информирането и участието на гражданите в тях. Това е важно както за политиките на централната власт, така и на местно ниво. Неслучайно сме подготвили проект за общинска наредба за участието на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво. В нея сме обединили законовите процедури и разпоредби от всички основни закони и сме доразвили и разписали процедурите, така че всеки гражданин да може да намери лесно в нея възможността, как да участва при вземането на решения от общинския съвет или местната администрация.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново