Търсят обучители по проект “Подкрепа за успех”

Публикувано на чт, 28 Ное. 2019
215 четения

Кандидати за обучители по проект “Подкрепа за успех” набира Регионалното управление на образованието във В. Търново. Дейността им ще бъде свързана с провеждане на еднодневни семинари на тема “Работа с родителската общност на ученици от уязвими групи”.Целта на обученията ще е постигане на по-добри резултати в работата на образователните медиатори и социалните работници на регионално ниво чрез формиране и надграждане на умения за работа с родителите. В семинарите ще участват и директорите на училищата, включени в проекта.
Проектът “Подкрепа за успех” е на просветното министерство и се финансира по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта му е да се подпомогне равният достъп на учениците до качествено образование и успешната им личностна реализация. Част от това е включването на образователни медиатори, социални работници, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес. Те имат за цел изграждане на партньорства между училищната и родителската общност, мотивиране за активно участие и приобщаване на родителите към училищния живот на децата и образователната дейност на училището.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново