Свикват събрание в Самоводене заради искането за кариера

Публикувано на ср, 13 окт. 2021
494 четения

Общоселско събрание ще се проведе в Самоводене във връзка с учредяването на инициативен комитет, който ще се бори против инвестиционното намерение на частна фирма за изграждане на кариера за добив на варовици край селото. Събранието е насрочено за 16 октомври – събота, от 10,00 ч. на площада пред Народно читалище “Извор – 1873”. Според хората в селото действието на подобна кариера би било равнозначно на необратима тежка екологична, стопанска и финансова катастрофа за Самоводене, с изключително дълготрайни последици за бъдещето на селището.
Както “Янтра ДНЕС” писа, фирма “Стромат 08” ЕООД е входирала искане за експлоатация на въпросното находище в Регионалната инспекция по околна среда и води във В. Търново, както и до местната администрация. Предвижда се количеството суровина, което ще се добива по време на концесионния период, да е до 90 000 т (50 000 куб.м) на година. Предвид установените запаси, намеренията на дружеството са да кандидатства за максималния 35-годишен срок на концесия, като находището се експлоатира целогодишно.
“Призоваваме всички, които не желаят бъдещето на село Самоводене да бъде свързано с пълно и безвъзвратно разрушаване на уникалната природна среда в площ от няколко квадратни километра, да присъстват на събранието”, призовават организаторите. Хората не крият притесненията си от разрушаване и замърсяване на съществуващите карстови водоизточници, от които води началото си р. Раковец, част от водоснабдяването на селото и чешмите в района. Страхуват се и от засягането на 530 дка пасище, ловното поле и обработваемата земя, намираща се в близост до бъдещата кариера, както и от замърсяването на въздуха с фини прахови частици. “Нека спрем това безумие”, призовават още организаторите на общото събрание.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново