Студенти филолози от ВТУ са част от програмата “Гостуващ преводач”

Публикувано на ср, 22 мар. 2023
131 четения

Студенти от бакалавърските и магистърски програми на Филологическия факултет на ВТУ, ориентирани към преводаческата професия, се включват в съвместната програма на факултета и Генералната дирекция “Писмени преводи” към Европейската комисия “Гостуващ преводач”.
Катерина Илиева, действащ преводач към Европейската комисия, ще запознае студентите с институциите на ЕС и с преводаческите служби в рамките на тези институции, с работата на Генералната дирекция “Писмени преводи” и сътрудничеството ѝ с външни преводачи. В рамките на практическите занятия студентите ще научат за особеностите на превода на текстове от и за ЕС и спецификите на юридическия превод; ще имат възможност да работят върху конкретни примери от практиката при използване на редица преводачески инструменти. Илиева ще представи програмите за сътрудничество на Дирекцията с външни преводачи и възможностите за работа и стаж в институциите на ЕС.
Включването на студентите от Филологическия факултет на Великотърновския университет в програмата “Гостуващ преводач” на Генералната дирекция “Писмени преводи” към Европейската комисия стана възможно благодарение на факта, че магистърската програма по превод “Транслатология” е част от Европейската мрежа за магистърски програми в областта на превода ЕМТ.
В разговор с декана на Филологическия факултет проф. Ценка Иванова бяха обсъдени предложения за съвместна работа при подготовката на преводачи и чуждестранни българисти за преводи от български на други европейски езици чрез Националната научна програма “Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново