Стопанската академия стартира кандидатстудентската си кампания

Публикувано на пт, 27 ян. 2023
383 четения

Стопанската академия “Димитър А. Ценов” в Свищов стартира кандидатстудентската си кампания за 2023 година. Новоприетите студенти ще имат възможността да станат част от 88-мия випуск бакалаври на едно от най-старите висши училища в България и да се обучават в професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление”, в редовна, задочна и дистанционна форма.
Свищовската академия си партнира успешно с над 100 организации от сферата на бизнеса и държавното управление в България и програмите, по които обучава студентите, са разработени съвместно с представители на практиката. През последните години висшето учебно заведение реализира на 100 % държавния план-прием, а за настоящата учебна 2022/2023 година отбеляза и 24% ръст при желаещите да се обучават в дистанционна форма, посочват от вуза. Богатото образователно портфолио през тази кампания дава възможност на кандидат-студентите да избират между 21 бакалавърски специалности, като Свищовската академия обучава студенти и по специалности за двойна диплома по споразумение с чуждестранни университети, допълват те.
Кандидатстудентската кампания стартира на 23 януари с прием на документи за ОКС “бакалавър” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. За новата учебна 2023/2024 г. желаещите да станат свищовски студенти могат да кандидатстват чрез една от следните опции: с оценка от държавен зрелостен изпит (след 2008 г.), след успешно положен в СА “Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език (английски, немски или руски език), с пренесена оценка от друго висше училище, със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА “Д. А. Ценов”, с оценка от национални и международни олимпиади. За избралите да участват с конкурсен изпит Академията организира ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии от месец февруари до месец септември включително. Първият кандидатстудентски изпит ще се проведе на 25 февруари, като срокът за подаване на документи е от 23 януари до 24 февруари. Кандидатстудентите могат да подават документи в кандидатстудентския център при СА “Д. А. Ценов” – Свищов, или онлайн, посочват от вуза.
Освен качествен образователен продукт, Свищовското висше училище осигурява за своите студенти много добра материално-техническа база и социално-битови условия, възможност за настаняване в общежитие при изгодни условия, социално ориентирани семестриални такси и опции за разсрочено плащане, финансово подпомагане под формата на стипендии и награди, участие в международна мобилност (включително и по програма Еразъм+), кариерно консултиране и др. Възпитаниците на СА “Д. А. Ценов” получават диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада, подчертават от висшето учебно заведение.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново