Скрининг на зрението на учениците се провежда в ОУ „Бачо Киро“

Публикувано на чт, 7 Мар. 2019
496 четения

Скрининг на зрението за учениците от ОУ „Бачо Киро“ във В. Търново се проведе в периода 5 – 7 март. Инициативата се реализира по идея на Училищното настоятелство в сътрудничество с Българския съюз на оптометристите и Софийски университе „Св. Климент Охридски“. В този период бяха обследвани учениците от подготвителните групи, І, ІІ, ІV и V клас в ОУ „Бачо Киро“. За останалите ученици изследването ще се проведе на 10 – 12 април.
Изследването на зрението се извършва от офталмолози и оптометристи. Д-р Славена Стойкова е завеждащ Очно отделение в Болница „Лозенец“ с професионална насоченост детска офталмология, д-р Екатерина Петрова – специализант, са преподаватели в Медицински факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. Доц. Снежана Йорданова и ас. Мила Драгомирова са преподаватели в специалност „Оптометрия“ към Физически факултет на университета. Мила Драгомирова е и председател на Български съюз на оптометристите. Скринингът е част от практиката на студентите оптометристи: Дария Гадирова, Евелина Ангелова, Амиде Вранчева, Татяна Дакова, Десислава Милчева, Гергана Стаматова, Илияна Илиева, Адилина Велева и Николета Иванова. Често пъти тези специалисти по очно здраве са първото звeно, към което се обръщат хора с оплаквания от зрението и те могат да бъдат много точен референт при по-сериозни състояния.
Идеята на скрининга е да се открият навреме състояния, напълно поправими с носене на подходящи коригиращи средства, които в противен случай могат да останат скрити. „Прегледите в училищата са изключително подходящи и улеснени като провеждане, защото педагозите имат директни наблюдения над учениците, дават конкретни и точни насоки на очните специалисти. Често пъти неща, останали неразпознати за родителите, са забелязани от учителя, защото се отразяват негативно в образователния процес. Доверието в преподавателя има голямо значение за спокойствието и кооперативността на децата по време на прегледите“, заяви д-р Стойкова. Скринингите в училище обхващат голям брой деца, които трудно биха стигнали до специализиран кабинет само за профилактика.
Специалността „Оптометрия“ е изключително атрактивна, модерна и желана. Тя е отдавна наложила се в световен мащаб, с много добра подготовка и у нас. „В световен мащаб професията оптометрист е все по-търсена, тъй като изискванията към човешкото зрение са много променени през последните десетилетия. Това е свързано с употребата на електронни устройства, от друга страна увеличаването на продължителността на живота е причина все по-голям брой хора да имат нужда от специфични корекции на зрението. Развитето при средствата за корекция на зрение е толкова напреднало в технологично отношение, че са необходими добре подготвени професионалисти“, категорична е М. Драгомирова.
СУ „Св. Климент Охридски“ е първият университет в страната, подготвящ специалисти по оптометрия. Като професионалисти в първичните здравни грижи, оптометристите имат съществена роля при профилактиката на очното здраве.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново