Сдружение “Център Мария” ще помага на семейства в риск от пет общини в областта

Публикувано на вт, 30 юни 2020
50 четения

Сдружение “Център Мария” в Г. Оряховица започва работа със семейства в риск от пет общини в областта. Инициативата обхваща общините Г. Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш, като целта е ограничаване на риска от насилие, неглижиране, родителско отчуждение и изоставяне на децата. Работата в конкретните общини се финансира по Програма “Ирис”, създадена по инициатива на фондация “Работилница за граждански инициативи”, Български дарителски форум и Национална мрежа за децата. Програмата се управлява от фондация “Работилница за граждански инициативи”, подкрепяйки проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства.
Проектът на “Център Мария” е свързан с това, че през последните години към тях се обръщат за помощ семейства с деца в риск от съседни общини и малки населени места, в които липсват или са недостатъчни социалните, образователни и здравни услуги.
Повечето от постъпилите случаи са за деца в риск от изоставяне, насилие, бедност, отпадане от училище и отхвърляне от общността. В повечето случаи семействата нямат възможност да използват транспорт или да заплатят такъв, за да ползват услуги извън населеното си място, което е сериозно препятствие, ограничаващо избора на родителите и възможността за подкрепа. От сдружението посочват, че в условията на социална изолация доходите в семействата (особено от уязвимите групи) намаляват, което още повече ограничава ресурса за търсене и намиране на подкрепа.
Целта на сдружението е да идентифицира нуждите на семействата в риск и да изготвят ясни критерии, индивидуални за всяко от тях. Ще бъде изготвена оценка на потребностите, като в нея ще участва всеки член на екипа, ангажиран с конкретния случай, и членовете на семейството, като ще се зачита мнението на децата в него. Очакванията са да бъдат подкрепени минимум 50 семейства, като приоритетно ще се подкрепят тези от малките населени места, останали без доходи вследствие на кризата, и многодетните семейства.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново