Съветниците от ВМРО с 5 предложения към кмета Панов и председателя на ВОС

Публикувано на пн, 30 Мар. 2020
429 четения

С цел помагане усилията на великотърновци за справяне с извънредната ситуация, за запазване възможностите за развитие на дребния бизнис в общината и за даване сигурност и известно спокойствие на гражданите, общинските съветници от групата на ВМРО – БНД с председател Евгени Коев изпратиха писмо до председателя на ОС Венцислав Спирдонов и кмета инж. Даниел Панов, в което са предложили пет точки, касаещи живота и битието на великотърновци в условията на извънредната ситуация. Имайки предвид сходната ситуация в различни големи селища в страната и мерките, предприемани в редица населени места, съветниците смятат за целесъобразно и предлагат да бъдат взети  следните неотложни решения, някои от които вече въведени в други селища в България:

Първата точка касае преустановяване на дейността, ограниченията и задълженията на ,,синята зона“ в град Велико Търново за периода на действие на извънредното положение в страната.

„Това ще даде възможност най-вече на гражданите на нашия град спокойно самостоятелно да пътуват, за да осъществяват задълженията и ангажиментите си в различните части на града с личните си превозни средства, като по този начин ще облекчат струпването на хора по спирки и в градски транспорт, и ще бъдат по-малко време или ще избегнат излагането си в общодостъпна рискова среда.“, е аргументът на съветниците от ВМРО.

Втората точка, която те предлагат, е да бъдат освободени от плащане на наем всички наематели на общински терени и търговски помещения, които в настоящия момент, поради общите ограничителни мерки, са принудени да не осъществяват своята дейност за времето на действие на извънредното положение в страната, с която мярка ще се даде възможност да бъде запазена по-голямата част от дребния бизнес в града и възможността той да се възстанови по-бързо след преминаване на  кризата.

Трета точка от предложението на общинските съветници от ВМРО касае предприемане на необходимите действия за приоритетно осигуряване, по възможност и на преференциални

цени, от местни производители на задължителните предпазни средства и дезинфектанти в градска поликлиника, състава на личните лекари, мидиците осигуряващи здравните пунктове, болницата в гр. Велико Търново и други здравни заведения в общината за гарантиране спокойна, пълноценна и сигурна работа на здравните работници в общината, с което да се  гарантира запазването на необходимия брой специалисти за справяне с масовото заболяване.

„Наясно сме, че при пазарна икономика действат пазарни правила дори и при животоспасяващи стоки, но в същото време с цялата отговорност сме убедени, че при извънредни ситуации са възможни, дори наложителни  извънредни адекватни мерки и действия, гарантиращи здравето и живота на хората.“, уточняват съветниците.

Четвъртото предложение касае предприемането на неотложни стъпки от Община Велико Търново, съвместно с ръководството на Общинска болница Велико Търново,  за установяване контакт с великотърновеца Ивайло Пенчев, чието предложение за дарение под условие бе отхвърлено от УМБАЛ ,,Александровска”, гр. София и да предложи приемане на условията на дарителя, като по този начин ще бъде повишен капацитетът за обслужване и справяне с евентуални услужнения при случаи с COVID 19.

„Дори при условие за обслужване на определени граждани с предимство, каквото е условието на дарителя според информацията в медиите, то през останалото време наличието на подобна специализирана апаратура ще даде шанс на други, вероятно десетки наши съграждани да получат адекватна медицинска помощ и да бъдат спасени човешки животи.“, смятат общинските съветници на ВМРО.

Относно работата на Общинския съвет в извънредните условия, предложението на групата на ВМРО към Кмета и Председатля на ОС е да бъдат провеждани регулярни ежеседмични или по два пъти на седмица работно-информационни срещи с председателите на политическите групи в Общински съвет, които могат при необходимост да бъдат и онлайн за обсъждане на наложителните мерки за справяне с извънредното положение.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново