Съдия Мая Маркова получи златен почетен знак от Висшия съдебен съвет

Публикувано на пн, 11 Февр. 2019
776 четения

След близо 40 години юридически стаж, от които 27 като съдия, от 11 февруари Мая Георгиева Маркова-Джамбазова е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, както и от длъжността „съдия”, защото се пенсионира. Решението е гласувано на заседание на Съдийската колегия на ВСС . Тогава е взето решение Висшият съдебен съвет да поощри съдия Маркова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

По повод своето пенсиониране, съдия Маркова получи и специалния плакет на Апелативен съд – Велико Търново. Връчи й го председателя на съда г-н Янко Янев. Призът е знак на благодарност за безупречната й работа като съдия и ръководител на наказателното отделение на ВТАС в един от най-натоварените периоди от самото създаване на съда.

Съдия Маркова е възпитаник на СУ „Климент Охридски”, където през 1977 г. се дипломира в специалност „Право”, а 2 г. по-късно придобива юридическа правоспособност. Впоследствие натрупва значителен опит като следовател, а от 1992 започва работа като съдия в Районен съд – В. Търново. В периода от 1996 г. до 1998 г. е председател на ВТРС. От 1998 г. е съдия в Окръжен съд – В. Търново, а в периода от 2002 г. до 2004 г. е била зам.-председател на ВТОС. От 17.12.2009 г. до края на м. февруари 2016 г. е административен ръководител – председател на Окръжен съд – В. Търново, а от 02.03.2016 г. до своето пенсиониране е заместник-председател и ръководител на наказателното отделение на Апелативен съд.

През своята кариера съдия Мая Маркова е работила изключително в областта на наказателното право. Тя е била съдия и член на състав по редица дела с изключително голям обществен отзвук, сред които делото „Лим”, делото „Стрелецът от Лясковец” и др. Има безупречна репутация, като в дългогодишния є стаж като съдия и административен ръководител срещу нея никога не са постъпвали сигнали, нито са и налагани дисциплинарни наказания.

На 10.06.2017 г.  Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет избра съдия Мая Маркова за свой председател в първия в историята вот, в който всеки съдия имаше възможност директно да гласува при избора на състав на ВСС, като за първи път бе използвана и електронна система за гласуване.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново