С три групи стартира новата детска градина във В. Търново

Публикувано на пн, 19 юли 2021
4181 четения

С три групи ще стартира през новата учебна 2021/2022 г. детска градина “Шареният замък” във В. Търново. Очакваният брой записани деца е 60, като ще бъдат разкрити две групи с по 20 деца на 3-годишна възраст, както и една смесена подготвителна група с деца на 4, 5 и 6 години. Така поетапно ще се обезпечи ежегодният прием по една първа група и през четири години две първи до достигането на планираните общо пет групи, които да се обучават в “Шареният замък”. Предвижда се в градината да има и минимум 23 души персонал.
На територията на община В. Търново за учебната 2020/2021 г. функционират общо 22 предучилищни институции – детски градини, от които 12 са в старата столица. Понастоящем в детските градини са записани 2160 деца, обхванати в 66 групи – средно записани в група 33 деца. През предстоящата учебна година 2021/2022 г. новоприетите деца в първа група ще бъдат обхванати в 16 съществуващи групи. Малчуганите по адресна регистрация, родени през 2018 г., във В. Търново и подлежащи на обхват в първа възрастова група са 539, което надвишава значителено броя на децата в група от нормативно установения брой (средно по 34 деца в група), посочват от местната администрация. От кметството отчитат, че тенденцията през последните 5 г. е увеличаване на броя на записаните и посещаващите деца в детските градини. Това се дължи от една страна на положителното демографско развитие в Общината, както и на активната вътрешна миграция от по-малките населени места. В тази връзка, за да се отговори на нормативните изисквания и постигане на капацитет от 25 деца в една група, през 2019 г. стартира строителството на “Шареният замък”. По този начин ще бъдат обхванати малчуганите от кварталите “Зона В” и “Бузлуджа”, ще се намали броят на записаните деца в група, а оттам и средната месечна посещаемост в останалите градини.
Предложението за стартирането на градината с три групи предстои да бъде разгледано на заседанието на Великотърновски общински съвет в края на месеца. На него съветниците ще гласуват и откриването на новата детска градина от учебната 2021/2022 г., като финансирането ще е чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности – Министерство на образованието и науката, чрез бюджета на Община Велико Търново.
Весела БАЙЧЕВА
сн. Бранимир БОНЕВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново