С модерни IT и спортен сектор в ПМГ посрещат новата учебна година

Публикувано на пн, 11 сеп. 2023
2927 четения

Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във В. Търново ще посрещне новата учебна година с нови модерни IT и спортен сектор, които ще бъдат открити на 13 септември от 10,30 ч. IТ секторът е с площ 450 кв. метра и е разположен на приземния етаж на училищната сграда. На мястото на бившите столова, кухня и подготвителни помещения са изградени една класна стая, два компютърни кабинета и библиотека с прилежащи към нея тоалетни. Спортният сектор е с разгъната площ над 500 кв. метра. Разположен е на мястото на маломерния и нефункционален бивш физкултурен салон и на прилежащите му съблекални и санитарни възли. Новият салон е разширен на юг и на изток, спрямо предходния, игрището му е с размери 24 на 13 метра, а предвидената трибуна прави залата многофункционална.
“Този нов етап от модернизацията на сградата на гимназията дава възможност не само за получаване на качествена профилирана и професионална подготовка, но и за развитие на активна спортна дейност”, подчерта Ангел Гушев, директор на елитното училище.
Реконструкцията и модернизацията на ПМГ „Васил Друмев“ се осъществява по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на Министерството на образованието и науката, а осигурените средствата са в размер на 1 365 800 лв. Освен изграждането на IТ сектор и Спортен сектор, ремонтът включва и прилежащото им пространство.

Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново