Процедурата по ОВОС бави изграждането на новото трасе на Присовските завои

Публикувано на пт, 20 окт. 2023
1562 четения

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда ще забави с до 2 години изграждането на новото трасе на т. нар. Присовски завои на път I-5 В. Търново – Габрово.
Това става ясно след съобщението на Регионалната инспекция по околната среда и води, според което инвестиционното намерение подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Причината е, че предвидените дейности има вероятност да предизвикат значително отрицателно въздействие върху защитените зони BG0000213 “Търновски височини” и BG0000610 “Река Янтра”. Самата процедура обаче е много тромава.
За изграждането на естакадата има готов идеен проект с пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план. Към документацията са приложени предварителни
разработки за директно трасе на първокласния път – висока нивелета, които започват при км 105+430 на път I-5 “Русе – В. Търново – Габрово” и завършват при км 107+887,71 (начало на пътен възел Дебелец). Старото трасе на първокласния път ще се запази като обслужваща зона в рамките на регулацията и достъпите до завода след жп линията.
Новото трасе е проектирано за 90 км/ч. Габаритът ще е Г20 – четири ленти за движение, разделителна ивица с ширина 2 м, две водещи ивици по 0,50 м и две по 0,25 м, както и банкети 2х1,50 м. Всички пътни връзки осигуряват достъп до индустриалната зона на гр. В. Търново, както и връзка със съществуващото старо трасе на път I-5 В. Търново – Габрово.
За проекта са направени две вариантни решения, като те се различават след пресичането на жп линията. За двата варианта е търсено решение с максимално запазване на съществуващия първокласен път, като вариант 2 има по-голяма оставаща дължина от него.
За реализация на проекта ще се извършат отчуждения и промяна на предназначението на площите в обхвата на трасето. Засегнатата площ е изчислена на 218 дка, които се намират в урбанизирана територия, земеделски и горски територии, както и водни площи, които са частна, държавна и общинска собственост и попадат в землищата на В. Търново, Дебелец и Присово. От екоинспекцията посочват, че при изграждането на обекта има вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони в района. Изготвянето на ОВОС обаче значително ще забави изпълнението на проекта.
“Процедурата няма да бъде обжалвана, защото това допълнително ще забави срока за ОВОС. Каквото е необходимо ще бъде направено, за да се съкрати максимално бързо срокът за преминаване през тази процедура”, заяви инж. Венцислав Ангелов, директор на Областно пътно управление – В. Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново