Продължава набирането на заявления за осигуряване на безплатен топъл обяд

Публикувано на пт, 6 ян. 2023
110 четения

Над 200 лица в неравностойно положение ще получават безплатно топъл обяд във В. Търново. Пакетът включва супа, основно ястие, хляб и най-малко веднъж седмично десерт.
Социалната услуга се реализира, след като на 29 декември миналата година Община В. Търново подписа договор с Управляващия орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Средствата са в размер на над 505 000 лв. Потребители по проекта могат да бъдат лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, с които не могат да се издържат и не получават подкрепа от близките си. Право на социалната услуга имат и лица, които са на социално подпомагане, с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания, бездомни лица и др.
Хората, които желаят да бъдат включени като потребители по проекта, могат да подадат заявление в офиса на Домашен социален патронаж във В. Търново на ул. “Филип Тотю” № 18 (от южната страна на Спортен комплекс “Ивайло”). Заявлението се подава от кандидатите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице.
Допълнителна информация, разяснения и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени от офиса на Домашния социален патронаж или на следните телефони 0888 43 36 65, или 06117 20 53 и 062 619 220.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново