Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” работи по европейски проект по програма Еразъм+

Публикувано на вт, 23 февр. 2021
223 четения

Гърция, връх Олимп

Италия, плажен тенис

Малта, “Плени знамето”

erasmus-pmg

В периода 2018 – 2021 година Природо-математическа гимназия “Васил Друмев”, град Велико Търново, работи по европейски проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, озаглавен “Спорт и разнообразие”. Проектът събра 6 училища от шест различни европейски страни (България, Франция, Италия, Гърция, Малта и Полша). Проектът черпи вдъхновение от препоръките и принципите, определени в Европейската харта за спорт за всички, развиваща спортно и културно сътрудничество. Финансирането от Европейската комисия е в размер на 29 136 евро.
Целевата група по проекта са 15-19-годишни ученици. Участниците бяха подбрани чрез оценяване на есе на английски език на тема “Ползите от спорта” и презентация на тема популярни спортове в страните, участващи в проекта, и интервю на английски език.
Нашето сътрудничество спомогна за утвърждаване на ценностите и ползите от спорта, развивайки междуличностни връзки чрез работни и спортни срещи, обогати участниците благодарение на културното разнообразие и създадените контакти между европейските страни.
Работната тема “Спорт и разнообразие” позволи на участниците да отправят едно глобално послание за толерантност и приятелство. Тя разви техния отборен дух и екипната работа, тъй като учениците работиха заедно по европейското наследство и теми, свързани със спорта, позволи на учениците от различните страни, идващи от различна културна среда, да се обединят с другите без разделение и осъждане в една комфортна среда, да подобрят стандарта на училището си, да разширят светогледа си и създадат дълготрайни приятелства.
Този проект е насочен към социална интеграция, с която да се демонстрира екипна работа, а не спортни постижения и резултати. Основната цел на проекта е да се осигури успешното прилагане на Европейската харта за спорт за всички, основана на съвместното участие на европейските ученици и ученици в неравностойно положение в спортни дейности на открито, включени в партньорските училища. Предвидените дейности по културното разнообразие и спорт помогнаха на участниците да се преборят с предразсъдъците, да развият взаимоотношения, утвърждаващи ценностите на Европейския съюз, културните и езикови различия.
Организираните събития – плажен тенис, плажен волейбол, плажен футбол, походи, състезания по местни спортове, ориентиране, ни позволиха да идентифицираме традиционните местни спортове.
Работните срещи по време на определените дейности за обучение, преподаване и учене създадоха възможност за обмяна на мнения и гледни точки по въпроса за спортовете сред участниците, а по-точно за физически недъзи, равните възможности в спорта, равенство меду половете, мерки за безопасност, лошо поведение, допинг и мамене. Освен това дейностите дадоха възможност на европейските учители да обменят добри практики и виждания (напр. за съществуващите спортни помещения и оборудване, планиране на уроци, трениране на учениците, учебни програми в различните страни), за да сравнят професионалната среда, да открият различни методи на работа, инструкции по време на работа, сесии и техники за загряване (колективни и/или индивидуални).
По време на първото работно посещение от 8 до 12 април 2019 година шестима ученици и двама учители от Природо-математическа гимназия взеха участие в дейности по проекта в град Чивитавекия, Италия. Участниците се запознаха със своите съученици и колеги от екипите на Италия, Франция, Малта, Гърция и Полша и бяха разделени в шест екипа с участници от различни националности. Всички спортни и културни дейности по време на посещението се проведоха в тези смесени екипи. Заедно се запознаха с училището домакин, гимназия “Стендал”, посетиха учебни часове и кабинети, обсъдиха учебните програми и учебния процес в различните европейски държави. И ученици, и учители участваха в спортни дейности на открито като плажен тенис на брега на морето и десеткилометров поход през пресечена местност до скални образувания, където се практикува скално катерене от световноизвестни спортисти. По време на тези походи домакините разказаха за уникални биологични видове, които се срещат само в този район. Всички екипи участваха в плаване с платноходка на повече от 2 мили от брега, като заеха мястото зад руля, разпъваха и прибираха платната, насочвани от доброволците от местния плавателен клуб. Запознаха се с историческите забележителности на града и околностите, със занимателни факти, разказани от италианските ученици и учители. При поставените задачи за ориентиране и търсене на културни забележителности в Чивитавекия и Рим развиха и подобриха креативността, организираността и уменията си за работа в екип, толерантността към културните, етническите и половите различия.
От 13 до 17 май 2019 година се проведе втората мобилност по проекта. Деветима ученици и двама учители от ПМГ “Васил Друмев” участваха в дейностите по проекта в град Катерини, Гърция, заедно с ученици и учители от Франция, Италия, Малта и Полша. Дейностите започнаха с представяне на екипите и предварително подготвените презентации на тема “Олимпийски спортове”. Българските участници представиха “България и Олимпийските игри през 1988 година в Сеул”. Учениците бяха разделени в многонационални екипи и така участваха във всички дейности. Това им даде възможност да се сближат със свои връстници от други националности, етноси и религии, да научат повече за тяхната страна, култура и традиции. Спортните събития започнаха със загрявка в кръг и преминаха в приятелски турнир по волейбол в смесени екипи. Победители бяха всички, тъй като участваха, опознаваха се и се забавляваха заедно. Друго занимание беше “Лов на съкровища”, при което трябваше да търсят пликове със загадки и указания, които ги отведоха до мястото с последния плик. “Ловът” приключи, а по време на играта те видяха красиви места в парка, статуи, църква и много животни, в ограждения и на свобода, като ему, пауни, и др. Последва ориентиране из града, като всеки екип получи карта с маршрут и използвайки уменията си за екипна работа, участниците откриха крайната точка. Всички посетиха Национален парк Олимп и научиха какви растителни и животински видове има на връх Олимп. Дъждът не уплаши никого и походът се състоя. Ученици и учители направиха седемкилометров преход от височина около 900 метра през тесни пътеки, мостчета, скали и поляни.
Културната програма включваше посещение до град Солун, крепостната стена и замъци, археологическия музей и пристанището, музей и археологически парк в Дион. Имаше и време за забавление: народна топка на плажа в Паралия и в Егейско море. След всички спортни игри учениците съставиха речник на спортове на езиците на всички участници и на работния език на проекта – английски.
Третата работна среща по проекта се проведе в Малта от 18 до 22 ноември 2019 година. Участниците обмениха мисли по теми, свързани със спорта: толерантността и равноправието в спорта, увреждания и равни възможности в спорта. Сами стигнаха до извода колко важно е не да спечелиш победа на всяка цена, а да приемаш различните по националност, пол, религия и да научиш нещо от тях, да почерпиш сила и кураж от хората с недъзи, които постигат спортни резултати със силата на волята и вярата във възможностите си и да вдъхновяват всички. Ученици от Малта, България, Франция, Италия, Гърция и Полша играха Rounders – игра, подобна на крикет, плени знамето, футбол на открито, плажен футбол и плажен волейбол. Забавляваха се, учиха нови игри и се запознаха с ученици от другите държави. Походът се оказа изненада и предизвикателство – проливният дъжд продължи с часове и всички изминаха маршрута, мокри до кости, но удовлетворени и сближени. Успяха да подобрят уменията си за работа в екип по време на спортните дейности и културната програма: обиколка на остров Гозо и старата столица Мдина и да намерят приятели, с които се разделиха със сълзи и обещания за бъдещи срещи.
Последната мобилност през 2020 г. беше отложена поради ограниченията, свързани с Covid-19. Беше заменена с дейности онлайн в платформата eTwinning. Там участниците направиха анкета на тема спорт, отговориха на въпроси за физическото разнообразие в спорта и необходимите качества в coggle и споделиха презентациите си на тема “Произход на спортовете” и “Традиционни спортове” за своите страни. Вдъхновени от проекта, в двора на Природо-математическа гимназия изградихме игрално поле за петанк и маса с шахматни игрални полета.
Работата с европейските ни партньори спомогна да създадем и укрепим професионални контакти и сътрудничество на европейско ниво. Плодовете от нашата работа са от полза за учениците, тъй като спомогнаха за повишаване на знанията и представата им за културата на интерактивно европейско сътрудничество, уменията за интеркултурно общуване и комуникация на английски език.
Благодарение на натрупания опит и знания всеки ученик успя да подобри увереността си, спортните си умения на открито и закрито, уменията си за говорене пред публика, готовност за обучение и практикуване на английски език, придобиване на ценни езикови и културни знания чрез участието в национални спортни дейности.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на екипа от Природо-математическа гимназия.
Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново