Прекрояват движението в старата столица

Публикувано на вт, 26 Февр. 2019
3015 четения

Пълно прекрояване на организацията на транспорта и паркирането предстои да бъде направено във В. Търново чрез изработването на нов генерален план за движение. Старата столица няма одобрен генералeн план през последните 10 години, а единствено Общ устройствен план на общината, придружен със съответните схеми на комуникационно-транспортната система – първостепенна улична мрежа, транзитно и товарно движение, масов градски транспорт и др. За изработването на новия план Общината е заделила 60 000 лв. в Инвестиционната програма. Вече е обявена и обещствена поръчка за избор на изпълнител, който трябва да анализира действащата в момента организация на движението. Трябва да бъдат анализирани степента на обслужване при конкретна пътна обстановка, както и ефективността на нейното приложение. Проучването следва да се съсредоточи върху първостепенната улична мрежа, а след това и върху второстепенната, която активно участва в комуникационно-транспортната система в града.
Проектът за изработване на генерален план включва няколко компонента – създаване на транспортно райониране, организация на градския и транзитния трафик, на зоните за паркиране и престой, както и оптимизиране на транспортната схема за градските автобуси. Целта е предвижването във В. Търново да бъде бързо и безопасно, а пропускателната способност на уличната мрежа да бъде използвана оптимално.
Самият план ще бъде разработен в две фази – предварителен проект и окончателен работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата на МРРБ. Идейният проект ще бъде подложен на обществено обсъждане и едва след това ще бъде гласуван от Общинския съвет във В. Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново