Правят фотоволтаична централа в Страхилово

Публикувано на пн, 30 авг. 2021
2667 четения

Фотоволтаична централа предстои да бъде изградена в село Страхилово, община Полски Тръмбеш. Инвестиционното предложение е на “Агроком” ЕООД и е внесено в Регионалната екоинспекция във В. Търново и в община Полски Тръмбеш. Планираната централа ще е с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp. Имотът е с площ 66,109 дка и е собственост на дружеството, част от урбанизираната територия на населеното място, с начин на трайно ползване “за електроенергийното производство”.
Фотоволтаичните панели ще бъдат ориентирани на юг, монтирани върху статична метална конструкция, осигуряваща необходимия наклон и минимално отстояние на реда модули от земната повърхност. Общата използваема площ на терена, след приспадане на обслужващите площи, ще бъде около 58 дка.
Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи в съответствие с указанията на “ЕРП Север Мрежи” АД, уточняват от дружеството.
След изграждане на ФЕЦ, имотът ще бъде ограден с оградна мрежа с PVC покритие и приблизителна дължина 1630 метра. Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, посочват от РИОСВ. Теренът не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000”.
Това е поредното предложение за изграждане на фотоволтаична централа тази година.
Предходните инвестиционни намерения бяха за изграждане на фотоволтаици в Павликени, еленското село Иванивановци, горнооряховското село Янтра и др.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново