Право на отговор от верига магазини “Зора”

Публикувано на пт, 11 Ян. 2019
1625 четения

При покупката на телефона г-жа Зайцева е подробно консултирана и й е предоставена оригиналната опаковка (на която ясно е посочено, че апаратът е само за “European Sim Card Only” – “Само за Европейска СИМ карта”) ведно с инструкциите за употреба на апарата, в която на български и на английски е записано следното: “Този продукт трябва да се активира със SIM карта, издадена от мобилен оператор в Европа. За да използвате SIM карти от други региони, трябва първо да осъществите повикване с обща продължителност пет минути със SIM карта от европейски оператор. Ако за активацията се използва SIM карта, издадена от друг регион, телефонът може да не работи. В такъв случай устройството ще трябва да бъде освободено в най-близкия сервизен център на Samsung.”
Телефонният апарат, ведно с всички документи, съпровождащи закупения уред, са били на разположение на клиентката в продължение на 5 (пет) дни, в които е имала време да се запознае с инструкцията за експлоатация.
Не на последно място телефонът е изпратен в сервиз за диагностика. Сервизът излиза с официално становище, че не е констатиран дефект на устройството, същото успешно е преминало функционалния тест и е приведено в първоначално състояние.

Светла Милева
ръководител офис
ЗОРА М.М.С ООД

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново