Почти двойно скачат заплатите във ВТУ

Публикувано на пн, 18 ян. 2021
4325 четения

Почти двойни стават преподавателските заплати във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и с до 30% се повишават възнагражденията на служителите в университета. Увеличение ще има и на минималните заплати на персонала. Голяма част от парите за това са от собствени средства на висшето учебно заведение. Това съобщи проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет, който подчерта, че повишението е резултат от ползотворната работа и приключилия успешно зимен семестър.

„Академичният съвет прие моето предложение за увеличаване на работните заплати. Подписахме споразумението със синдикатите и подготвихме анекса към колективния трудов договор. Всичко е регламентирано и съгласувано между Съвета на ректорите, синдикатите и Министерството на образованието“, каза проф. Бонджолов и изрази надежда за още последващи повишения на трудовите възнаграждения.

Възприетият модел на смесено обучение през завършилия зимен семестър позволи редуването на синхронни и асинхронни форми, които за всички 21 професионални форми и стотици бакалавърски и магистърски програми беше гаранция за качествено обучение, подчерта доц. Димитър Симеонов, зам.-ректор на ВТУ по учебната дейност. Той информира, че вече е публикуван график за извънредната сесия на Държавните изпити по факултети и специалности в целия университет. Тя ще се проведе присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. От 15 февруари започва летният семестър за студентите редовна форма на обучение. Очаква се това също да стане присъствено, ако условията го позволяват.

Стартиралата на 1 декември 2020 г., изцяло на новоизградена електронна платформа, акция „Рано рани“ за 6 седмици привлече 627 кандидати, от които 494 по държавна поръчка и 133 – платена форма на обучение. Това е с 30% повече от резултатите в миналогодишната кампания към края на месец април.

„До 19 февруари продължава и приемът за дистанционните програми в центъра за квалификация, а от 1 февруари до 1 март ще се приемат документите за записване в обучение по едногодишните педагогически специализации за придобиване на трета ПКС към Департамента за продължаващо образование“, поясни доц. Симеонов.

През тази година кандидатстудентските изпити ще протекат изцяло в онлайн среда върху автономната електронна платформа на ВТУ. Те включват 4 сесии, съответно на 13 февруари, 20 март, 17 април и 3 юни. Изпитите ще са под формата на тестове по Български език, История на България и Английски език. Електронното кандидатстване за първия изпит започва на 25 януари и ще продължи до 10 февруари. Подаването на документите за всяка сесия ще приключва 3 дни преди съответната дата на изпита и не по-късно от 9 юни. Редът за подаване на документите за общофакултетските изпити съвпада с тези на общоуниверситетските. Те ще стартират с изпит Говорни и комуникативни способности на 13 февруари и онлайн изпит по Информатика и информационни технологии на 14 март. Онлайн изпитите във Факултета по изобразително изкуство ще са на 24 април, а по Музика – на 10 април. Началото на приема на първокурсниците ще започне по график на 14 юни, като по план трябва да завърши на 30 юни. При извънредни обстоятелства има готовност срокът за подаване на документи да бъде удължен.

Продължава приемът на документи и за докторанти във ВТУ, като кандидатстващите имат на разположение още 3 седмици. За първи път от над 15 години насам над 140 заглавия от университетски автори ще бъдат издадени от издателството на вуза, каза проф. Милко Палангурски, зам. ректор на ВТУ по научната дейност.

Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново