Подобрена е достъпността до социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Публикувано на чт, 8 апр. 2021
79 четения

Завърши подмяната на двете ролетни врати на входа на сградата на бул. “България” № 24 (бившия Пионерски дом), в която се помещават и предоставят социални услуги в подкрепа на деца и семейства.
Това е основният и единствен вход, водещ към “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания”, “Център за обществена подкрепа” и Общностен център за деца и родители “Царевград”.
Смяната бе необходима както за гарантиране безопасността на децата и семействата, които ползват социалните услуги, така и за сигурността на материалната база. Средствата за подновяване на входните врати са осигурени от бюджета на Община Велико Търново.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново