ПМГ “В. ДРУМЕВ” завърши успешно проект “Tехники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания”

Публикувано на пт, 10 февр. 2023
674 четения

ПРОЕКТ “ТЕХНИКИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА МИСЛЕНЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПОЗНАНИЯ”, ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”
И ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ – КД2 ДОГОВОР НОМЕР – 2020-1-LT01-KA229-077943_2

Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” завърши работа по европейски проект за училищни партньорства по “Еразъм+” – KД2 на тема “Техники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания”. В него участваха още три училища от Литва, Испания и Полша.
Проектът стартира през 2020 година за период от две години, като срокът му беше удължен заради кризата, свързана с COVID-19, поради която мобилностите бяха отложени и впоследствие осъществени през 2022 година.
Въпреки липсата на физически мобилности първата година от проекта беше изпълнена с разнообразни дейности, свързани с техниките за визуализация на мисленето, участие на учители и ученици в онлайн семинари и срещи, изготвяне на продукти по проекта.
Учителите участваха в обучителни семинари за запознаване с и практикуване на различни техники за визуализация на мисленето с лектор Марк Чърч, консултант за Harvard Project Zero и съавтор на книги за визуализация на мисленето. Приложиха наученото в часовете си и в организираните срещи между участниците от всички страни, подготвиха планове и видеоклипове на уроците, за да обменят опит и запознаят колегите си с тези методи.
Учениците се запознаха и работиха заедно в многонационални групи онлайн. Те представиха себе си, училището и града си чрез видеоклипове, колажи и презентации, научиха интересни факти за културата, историята и традициите на останалите страни.
Всеки участник от четирите училища изготви проект за лого и след гласуване на ученици, учители и родители от всички страни беше избрано официалното лого на проекта, с автор Боряна Тодорова.
Във всяка една от последвалите мобилности през 2022 година участваха по двама учители и петима ученици на възраст 15-18 години.
От 9-и до 14-и май 2022 г. се проведе първата мобилност в град Мадрид, Испания. Учениците работеха разделени в пет международни екипа с участници от четирите държави. Задачата им беше изготвяне на проекти на тема “Разнообразие” в различните му форми. По време на съвместната си работа те прилагаха техниките за визуализация на мисленето, придобити по време на всички предварителни онлайн срещи. Същевременно учителите посетиха и наблюдаваха часове по изобразително изкуство, музика, история, литература, математика и английски език, в които също бяха приложени техники като “Игра на обяснения”, “Какво те кара да кажеш това” и “Преди мислех… сега мисля…”. Всички екипи представиха пред останалите ученици и учители оригиналните си проекти, засягащи теми като етническо и религиозно разнообразие, различна сексуална ориентация, полова принадлежност и приемане в обществото.
От 6-и до 10-и юни 2022 г. се проведе втората мобилност в град Вилнюс, Литва. Учениците и учителите от четирите страни участваха в среща под надслов “Способността да се създаде общност” и това беше лайтмотивът на всички дейности. Всички участници представиха аспекти от историята, географията и културата на страната си чрез презентации, интерактивни игри, обучение на полезни думи и изрази на собствените си езици и традиционни танци. Изработиха заедно гривни на приятелството и опознаха града, историята и забележителностите му по време на играта “Търсене на съкровища”. Посетиха исторически и културни места във Вилнюс, Тракай и Каунас, като през цялото време използваха техниката “Виждам, мисля, питам се”, за да описват впечатленията си.
От 3-ти до 8-ми октомври 2022 г. се проведе третата мобилност в град Дембица, Полша. Учениците работиха по различни задачи на тема “Единство в разнообразието”. След обучение по дебати беше проведен такъв в отговор на въпроса “Възможно ли е да се постигне единство в разнообразно общество?”. Учениците излагаха тезите и аргументите си интелигентно и добре структурирано. По-късно, отново разделени в международни екипи, учениците трябваше да напишат, представят и изиграят стихотворение за единството. По време на съвместната си работа те прилагаха техниките за визуализация на мисленето като “Дай една идея, вземи една идея”, “Преди мислех… сега мисля…” и други. Същевременно учителите наблюдаваха час по английски език, в който също бяха приложени техники като “Игра на обяснения”, “Какво те кара да кажеш това” и “Представи си, че…”.
От 28-ми ноември до 3-ти декември 2022 г. ПМГ “Васил Друмев” беше домакин на четвъртата и последна мобилност по проекта. Отново разделени в международни екипи, учениците трябваше да изготвят концепция в отговор на въпроса “Как да се справиш с напрежението”, като използваха техниката “Изграждане на обяснения”. Освен това бяха наблюдатели, а след това и участници в открит урок по литература, в който, редом с техниката “Изграждане на обяснения”, бяха приложени и “Виждам, мисля, питам се” и “Какво те кара да кажеш това”. Последните дейности включваха изготвяне и представяне на презентации със снимки, направени от гостите по време на визитата им в България, като те трябваше да мотивират избора си на изображения и да завършат проекта си с техниката “Преди мислех… сега мисля”, свързана с предварителните нагласи на учениците и натрупаните впечатления и знания от мобилността.
В резултат на съвместната работа на всички учители и ученици бяха изпълнени всички първоначално планирани дейности на проекта като наблюдение на уроци, работни срещи, посещения, дебати, видеоконферентни връзки, културни дейности, взаимообучителни сесии за преподаване и обучение, за практикуването на различните техники за визуализация на мисленето и за обмен на добри практики.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново